Følg også vores blog

Søgetips

Søg også i ordforklaringerne            Prædikater


Her tilbyder Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg (klik på 'Nomenclature') vejledning i dansk kemisk navngivning lagt så tæt som muligt op ad IUPAC's internationale nomenklatur. Til en start i form af en ordliste, som der kan søges i ovenfor. Ordlisten er ikke et kemisk leksikon eller et kemikaliekatalog, men tilstræber på knap form at føre brugerne fra opslagsord til anbefalede nutidige danske kemiske navne – hvor praktisk muligt systematiske navne, der bygger på de seneste IUPAC-regler. Der er ca. 15000 opslagsord, som omfatter ældre kemiske navne, pesticidnavne, lægemiddelstofnavne, mineralnavne, stofklassebetegnelser, præfikser mv. samt en række kemirelaterede akronymer og forkortelser. E-nummerlisten er også integreret. Derimod er kun et mindre antal systematiske navne med som opslagsord.

Det skal bemærkes, at kemiske navne, der gives som forklaring på akronymer eller anføres ved E-numre, ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med Nomenklaturudvalgets anbefalinger.

Ordlisten redigeres i øjeblikket af Mogens T. Jensen, Poul Erik Andersen, Ture Damhus, Alexander Senning og Søren Møller.

I opslagene kan der være henvist til tabeller og afsnit i tekstkapitler i Kemisk Ordbog, som tilbydes i elektronisk format hos Ordbogen.com; tabellerne og en tidligere ordliste foreligger endvidere i den trykte udgave af Kemisk Ordbog [3. udgave, Nyt Teknisk Forlag 2008].

Forkortelsen dss. (det samme som) anvendes til at tilkendegive, at to navne for det samme stof også har samme status, fx kan begge være trivialnavne (navne uden systematik). Hvis et opslagsord oversættes til et kemisk navn, uden at status anføres for nogen af dem, betyder det, at begge navne er acceptable if. IUPAC.

Med tiden vil yderligere materiale og flere tekniske forklaringer om ordlisten blive gjort tilgængelige på siden her, ligesom der vil blive mulighed for direkte vekselvirkning med brugerne og eventuelt en FAQ-side. Lige nu opfordrer vi alle, der måtte have kommentarer, spørgsmål, rettelser eller ønsker om tilføjelser, til at skrive til Nomenklaturudvalgets formand på mailadressen editor@kemisknomenklatur.dk. Udvalgte spørgsmål og svar vil blive bragt på vores blog.

En god historisk status for dansk kemisk nomenklatur frem til 1978 kan ses i det lille skrift Dansk Kemisk Nomenclatur. I Kemisk Ordbogs tekstdel kan man læse mere om udviklingen siden da og finde henvisninger til en række relevante kilder.

IUPAC fejrer i 2019 sit 100 års-jubilæum med et periodesystem uden huller; 7. periode blev afsluttet med tilføjelsen af de sidste fire grundstoffer nihonium, moscovium, tennessin og oganesson (se historie på bloggen). Det bliver også fejret, at det i 2019 er 150 år siden, Dmitrij Mendelejev publicerede sit periodesystem; UNESCO og FN har udråbt året til at være International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Se artiklen om periodesystemet af Ture Damhus i Dansk Kemi marts 2019 og aftryk af artiklen 'Endelig ro om grundstofnavnene' af Ture Damhus og Sven Harnung, Dansk Kemi 78 nr. 10 (1997) 10-12.

Periodesystemet her nedenfor indeholder de danske grundstofnavne, som Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg anbefaler. Med hensyn til begreberne konventionelle atomvægte og standardatomvægte henviser vi til IUPAC's hjemmeside: https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements

Download periodesystemet i fuld opløsning (pdf)Creative Commons licens
Dansk Kemisk Nomenklatur by Mogens T. Jensen, Poul Erik Andersen, Ture Damhus, Alexander Senning og Søren Møller is licensed under a Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse 4.0 International License.